Concertstichting Hillegersberg is in belangrijke mate afhankelijk

van de steun van donateurs en sponsors.

 

Donateur worden?

De Concertstichting is voor de continuïteit van de concerten voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties. Al vanaf € 39,00 per concertseizoen kunt u tegen een gereduceerde prijs van onze concerten genieten.

 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons ook steunen? Geef u dan op tijdens een concert of door middel van onderstaand contactformulier. U ontvangt als welkomstgeschenk een CD.

 

Als donateur:

  • steunt u onze activiteiten
  • ontvangt u de concertagenda aan het begin van het seizoen
  • heeft u toegang tegen gereduceerde prijs
Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Donatie / (periodieke) gift

De Concertstichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Uw donatie of gift komt in aanmerking als aftrekpost bij uw belastingaangifte. U mag 1,25 keer het bedrag van uw gedane donatie/gift opvoeren. Deze extra aftrek wordt toegepast op maximaal € 5.000,-- van alle door u aan culturele instellingen gedane giften met inachtneming van het zogenaamde drempelbedrag (1 % van uw drempelinkomen). 

 

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo'n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wel moet hiervoor een 5-jarige overeenkomst worden vastgelegd tussen de schenker en ontvanger.

De voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld m.b.t. periodieke giften kunt u hier lezen.

 

Wilt u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te steunen? Vult u dan de 'Overeenkomst Periodieke Gift' in. U kunt dit formulier opsturen naar het postadres van de Concertstichting of afgeven bij een concert. (U kunt het formulier ook downloaden op de website van de Belastingdienst.)