Concertstichting Hillegersberg is in belangrijke mate afhankelijk

van de steun van donateurs en sponsors.

 

Donatie / (periodieke) gift

De Concertstichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Uw donatie of gift komt in aanmerking als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

 

Wilt u ons gedurende minimaal 5 jaar te steunen? Vult u dan de 'Overeenkomst Periodieke Gift' in (te downloaden op de website van de Belastingdienst). U kunt dit formulier opsturen naar het postadres van de Concertstichting of afgeven aan één van de bestuursleden bij een concert.

Sponsors

 

De huidige sponsors/subsidiegevers van de Concertstichting zijn: