De Concertstichting Hillegersberg

is in belangrijke mate afhankelijk van de steun van donateurs en sponsors.

Op welke wijze u als donateur of als sponsor daaraan kunt bijdragen

leest u door op de betreffende button te klikken.