Concertstichting Hillegersberg is in belangrijke mate afhankelijk van de steun van donateurs en sponsors.

Onderstaand op welke wijze u als donateur of als sponsor daaraan kunt bijdragen.

 

Donateurs

Donateur worden?

De Concertstichting is voor de continuïteit van de concerten voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties. Al vanaf € 39,00 per concertseizoen kunt u tegen een gereduceerde prijs van onze concerten genieten.

 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons ook steunen? Geef u dan op tijdens een concert of door middel van onderstaand contactformulier.

 

Als donateur steunt u onze activiteiten en heeft u conform de daaraan verbonden voordelen recht op:

  • een welkomstgeschenk - in de vorm van een CD
  • een concertagenda aan het begin van het seizoen
  • toegang tegen gereduceerde prijs

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Donatie / (periodieke) gift

De Concertstichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Uw donatie of gift komt in aanmerking als aftrekpost bij uw belastingaangifte. U mag 1,25 keer het bedrag van uw gedane donatie/gift opvoeren. Deze extra aftrek wordt toegepast op maximaal € 5.000,-- van alle door u aan culturele instellingen gedane giften met inachtneming van het zogenaamde drempelbedrag (1 % van uw drempelinkomen). 

 

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo'n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wel moet hiervoor een 5-jarige overeenkomst worden vastgelegd tussen de schenker en ontvanger.

De voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld m.b.t. periodieke giften kunt u hier lezen.

 

Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te steunen? Vult u dan de 'Overeenkomst Periodieke Gift' in. U kunt dit formulier opsturen naar het postadres van de Concertstichting of afgeven bij een concert. (U kunt het formulier ook downloaden op de website van de Belastingdienst.)