OVER ONS

Elk concertseizoen weer een verrassing.... al 35 jaar!

 

Het bestuur van de Concertstichting streeft er naar haar bezoekers elk jaar weer te verrassen met een serie concerten waar men zich bij voorbaat al op kan verheugen. 

Ook in seizoen 2019-2020 zijn de uitgangspunten bij de samenstelling van de serie:

  • diversiteit
  • hoge artistieke kwaliteit
  • ruimte voor jong talent

Ondanks negatieve berichtgeving over de teruglopende belangstelling voor klassieke muziek kan de Concertstichting met enige trots vertellen dat zij kunnen blijven steunen op een groot aantal vaste bezoekers. 

 

Het bestuur weet zich gesteund door de vele positieve reacties die zij na afloop van de concerten mag ontvangen. Niet alleen van de bezoekers maar ook van de musici, die zich lovend uitlaten over het prachtige interieur van de kerk, de fraaie akoestiek, de intieme sfeer en het aandachtige publiek.

 

De Concertstichting mag tijdens de concerten rekenen op de medewerking van vrijwilligers (aan de kassa) en de koster met zijn team.

En ook dit team is positief over de concerten én de bezoekers. Getuige het voorwoord in de concertagenda:  

 

NIET ‘BIBELEBONTS’

U kent dat kinderliedje wel: ‘Op de bibelebontse berg staat een bibelebonts huis, met bibelebontse mensen, met bibelebontse kinderen, en die eten bibelebontse pap …‘ Het lijkt me saai. Allemaal dezelfde mensen en kinderen, iedereen een uniforme lepel en maar één soort - bibelebontse - pap. Ik zou er niet willen vertoeven. 

De ‘Hillegondsberg’ is gans anders. Wie de kerk op de heuvel bezoekt is enthousiast. En wie de concerten bezoekt in de Hillegondakerk is meteen verkocht. Géén ‘bibelebonts’ eenheidsgedoe, maar een muzikale diversiteit die weldadig aandoet in de hectiek van het dagelijks leven. De eeuwenoude, intieme kerkruimte nodigt niet alleen publiek uit tot genieten. Ook de musici zijn enthousiast over de akoestiek, de sfeer en het contact met het publiek.

Voor het seizoen 2018-2019 met acht avondconcerten en twee middagconcerten is weer een gevarieerd programma samengesteld. In tegenstelling tot de Bibelebontse berg is bij ons slechts één constante factor aanwezig: kwaliteit. De waardering voor het hoge niveau werd ook verwoord in de motivering van de subsidiegever Fonds Podiumkunsten. 

Het bestuur van de Concertstichting nodigt u van harte uit u te laten laven aan klanken die topmusici ons dit seizoen weer aanbieden. De dames van het buffet en ikzelf kijken ook uit naar elk concert. Menig trouwe concertganger kennen wij van gezicht of zelfs van naam. Naast muzikale genoegens proberen we u te voorzien van een consumptie, voorafgaand aan het concert of in de gezellige pauze. Nee, ‘bibelebonts’ maken we het niet. Laten we het op ‘Hillegonds’ houden … 

Mede namens het bestuur van de Concertstichting, de koster Frans van Vliet en zijn team