ANBI-gegevens

Foto: M.A. van Vliet
Foto: M.A. van Vliet

Concertstichting Hillegersberg

Adres: Hillegondakerk, Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam.

Postadres: Statenplein 2, 3051 HS Rotterdam

Email: info@concertstichting.nl 

PR: pr@concertstichting.nl

Fiscaal nummer: 007180846
KvK Rotterdam: 41129105

 

 

 


Doelstelling
De Concertstichting stelt zich ten doel liefhebbers van klassieke muziek in de regio Hillegersberg een gevarieerd programma van klassieke muziek op hoog niveau te bieden, waarin ook plaats is voor jong talent. De concerten vinden plaats in de Hillegondakerk.

Bestuur
Per 1 september 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Mevrouw J.R. de la Rie - Voorzitter

De heer H.A. Wolterbeek - Vice-voorzitter
Vacature secretaris/penningmeester
Mevrouw M.A. van Vliet - bestuurslid
De heer A. Schogt - Bestuurslid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Jaarverslagen

Download
2018-2019 - jaarverslag Concertstichting
Adobe Acrobat document 467.6 KB

Download
CSH Jaarrekening 2018-2019.pdf
Adobe Acrobat document 47.3 KB

Download
Jaarplan 2019-2020.pdf
Adobe Acrobat document 441.6 KB