Bestuur

Het bestuur van de Concertstichting Hillegersberg wordt gevormd door vier enthousiaste vrijwilligers.

Er is een vacature voor de functie secretaris/penningmeester.

 

Joke de la Rie

Voorzitter /

programmering

Anton Wolterbeek

Vice-voorzitter

Vacature

Secretaris/

penning-meester


Marianne van Vliet

Communicatie, PR & webmaster

Alwin Schogt

Bestuurslid /

programmering


Comité van aanbeveling

Quirine Viersen, celliste (www.quirineviersen.com)

Sander Sittig, pianist (www.sandersittig.com)

Adrián Rodríquez Van der Spoel, muzikaal leider Música Temprana (www.musicatemprana.nl)

Edward Sterenborg, oud bestuurder Hillegersberg-Schiebroek

In Memoriam

Cocky Wijnbergen

We schrijven het jaar 2001. De Concertstichting was op zoek naar nieuwe bestuursleden en ik was uitgenodigd om met het toenmalige bestuur kennis te komen maken. Cocky Wijnbergen, die in 1985 het initiatief had genomen om concerten te organiseren in de Hillegondakerk, was de drijvende kracht achter deze organisatie. Begrijpelijk dat met name zij wilde weten wie er als nieuw bestuurslid toe zou treden. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heb ik haar vertrouwen gewonnen. 


Met ingang van het concertseizoen 2002 besloot Cocky zich terug te trekken uit het bestuur van de Concertstichting. In november van datzelfde jaar vierden wij haar afscheid met een speciaal middagconcert en werd Cocky tot erelid van de Concertstichting benoemd. Vanaf dat moment had zij nadrukkelijk besloten zich niet meer met de organisatie te bemoeien, hoe zeer die haar ook na aan het hart lag. Wel bleef ze de meest trouwe bezoekster van de concerten. Ze was zeer vereerd met haar vaste plaats in de bestuursbank. Vrijwel na elk concert belde ze me op om te vertellen hoe ze het concert had beleefd en wilde ze weten hoeveel bezoekers er waren geweest en hoe het ging met de financiën.  


Cocky was voor mij een onuitputtelijk bron van gegevens. Ze kende veel musici die in de loop der jaren hadden opgetreden en wist daar ook zoveel bijzonderheden over te vertellen. Ze had zo haar favorieten, zoals Ronald Brautigam, Jan Willem de Vriend, de musici van het Daniel kwartet, Kamelia Miladivano en talloze anderen. Toen ze nog in de gelegenheid was organiseerde ze na afloop van een concert vaak een gezellig samenzijn bij haar thuis, ook in de tijd dat zij al afscheid had genomen. 


November 2015 vierden we het 30-jarig bestaan van de Concertstichting Hillegersberg. Niet alleen was Cocky eregast, maar ook het stralende middelpunt van deze middag. De jonge musici die die middag optraden kon ze verrassen met een gift van de door haar kinderen en kleinkinderen opgerichte foundation. Met enthousiaste en bemoedigende woorden sprak ze tot de jonge musici en wenste ze een mooi carrière toe, waarvan zij nog graag getuige wilde zijn. Gezien haar hoge leeftijd, voegde ze er aan toe, ‘dat ze wel een beetje moesten opschieten’. Helaas, de vorderingen van deze jonge mensen zal zij niet meer mee kunnen maken. Maar haar leven heeft voor een groot deel in dienst gestaan van de muziek. Vele musici zullen haar dankbaar zijn dat zij via de Concertstichting een podium hebben gekregen, dat vaak het begin heeft betekend van hun verdere loopbaan. 


Er is slechts één mogelijkheid om Cocky aan wie de Concertstichting zoveel te danken heeft, in ere te houden en dat is dat ik mij met mijn medebestuursleden blijf inzetten voor mooie en inspirerende  concerten in de door haar ook zo geliefde Hillegondakerk.  


Joke de la Rie,

Concertstichting Hillegersberg